500 søkte på 10 trainee-stillinger i PT

Senest 2006 skal hele Post- og teletilsynet være flyttet til Lillesand. Tross det søkte hele 500 personer - hvorav de fleste med mastergrad - da tilsynet lyste ut 8 til 10 traineestillinger i vår.

Det er Dagens Næringsliv som har gått igjennom søkertallene til stillinger som fire statlige organer har lyst ut. Felles for organene er at de alle skal flytte ut av Oslo i løpet av de neste årene. Tilsammen har 1900 personer søkt på 70 stillinger. OpplæringPost- og teletilsynet har lenge forberedt seg på at mange av de ansatte ikke vil bli med til Lillesand når tilsynet innen 2006 skal ha flyttet hele virksomheten dit. En del av forberedelsene har vært å lyse ut stillinger for opp

Forsiden akkurat nå

Til toppen