50.000 uten bredbånd i Oslo og Akershus

En femtedel av de 100.000 husstandene her til lands som mangler bredbåndsdekning ved utgangen av året, befinner seg i våre to mest folkerike fylker. 97 prosent vil dekningen være her ved utgangen av året.

Det er ikke bare i områder som faller inn under kriteriene for Høykom Distrikt-midler der de hvite flekkene på bredbåndskartet er.  Beregninger fra Teleplan viser at 14.000 husstander i Akershus og 8.000 husstander i Oslo mangler bredbåndsdekning. Verst dekning i Akershus har Hurdal. Et av målene i Soria Moria-erklæringen er bredbånd til alle innen utgangen av 2007. - Med "alle" menes alle husstander i hele Norge, bekreftet statssekretær og senterpartimann Steinulf Tungesvik i Sam

Forsiden akkurat nå

Til toppen