Tele2-sjef Arilld Hustad og Nexia-sjef Finn Terje Schøien under Telecruise. Schøien fikk oppdraget med å selge Nextnets 2,6 GHz-frekvens.

4G-frekvenser solgt

Nextnet har solgt sin frekvenstillatelse i 2,6 GHz-båndet. Kjøperen er foreløpig ikke offentliggjort, men kan være Telenor.

Styreformann og daglig leder i Nextnet, Bjørn Einar Kihl, bekrefter at salget av frekvenstillatelsen er gjennomført. I avtalen med kjøperen er det en klausul om at Nextnet ikke skal fortelle hvem kjøper er. Derfor gjør han heller ikke det. – Kjøperen blir jo offentlig kjent etter hvert, sier Kihl, som er partner i Contango Kapital, som forvalter eierskapet i en rekke selskaper for EFI – Energy future invest, et fond dannet og eid i hovedsak av Eidsiva og Hafslund. Fondet er på vei ut

Forsiden akkurat nå

Til toppen