Dette lysarket fra Qualcomm viser sammenhengen mellom de ulike LTE-valørene og tjenester innen tingenes Internett (IoT) de kan benyttes til å knytte sammen. . (Bilde: Felipa Rodriguez-Stone)

4G får enda flere 5G-funksjoner

Raskere svartid, støtte for mer spektrum, støtte for biler på nett og funksjoner for nødnett kommer allerede i 4G.

Før den første 5G-standarden etter planen blir vedtatt i september 2018, vil 4G/LTE få en rekke funksjoner som opprinnelig var tiltenkt 5G.

Diskusjonen om 5G er en evolusjon eller revolusjon har ikke ebbet helt ut i bransjen, men det ser i stigende grad ut til at de som setter standardene, 3GPP, ser for seg en glidende overgang til 5G, der 4G blir en viktig del av neste generasjons mobilnett.

Under Broadband World Forum i London holdt 3GPPs leder for radionett, Dino Flore, et innlegg der han fortalte om utviklingen av ulike deler av standardene for mobilnettene. Flore er en av brikkeprodusenten Qualcomms representanter i standardiseringsorganisasjonen 3GPP.

Forsiden akkurat nå

Til toppen