Slik er Telenors karrierestige:

48 rollebytter, 47 av dem foretatt av menn. Mannsdominansen er tilnærmet total når man ser på toppnivået i Telenors utenlandssatsinger.

48 sjefsbytter, én kvinne

Én eneste kvinne har fått prøve seg som leder av Telenors utenlandske mobilselskaper. Hun mistet ledertittelen til en mann.

Inside Telecoms oversikt over hvem som til enhver tid har ledet Telenors mange utenlandske mobilselskaper, viser at det har funnet sted nesten 50 rollebytter i den tiden Telenor har hatt kontroll over selskapene. Tallet er avhengig av hva man velger å ta med i opptellingen (se faktaboks).

Dette er utenlandssjefene

Telenor har lovet Inside Telecom en historisk oversikt over Telenors utenlandssjefer. I påvente av denne har Inside Telecom utarbeidet en oversikt på egen hånd.

Pressetalsmann Glenn Mandelid i Telenor bekrefter at selskapet kun har hatt én kvinnelig leder av selskapets utenlandske mobiloperasjoner.


Bulgaria
Stein-Erik Vellan (2013-).

Forsiden akkurat nå

Til toppen