3G-utsettelse ut til høring

Samferdselsdepartementet har sendt ut til åpen høring søknaden fra Hi3G Access, utbyggingselskapet til 3 Scandinavia, om 30 måneders utsettelse for å tilfredsstille utbyggingskravene i sin norske 3G-lisens.

Hi3G Access søkte før jul Samferdselsdepartementer om utsettelse av utbyggingen av 3G-nettet, som etter lisensen fra 2003 skulle dekke 30 prosent av den norske befolkning innen september 2009. Samferdselsdepartementet har sendt søknaden ut til åpen høring, og begge de to eksisterende 3G-operatørene, Telenor og NetCom, sier de vil uttale seg. Også andre som er mindre direkte berørt av en eventuell utsettelse vil kunne uttale seg i den åpne høringen, som har frist til 12. januar. Har

Forsiden akkurat nå

Til toppen