300.000 med mobilt bredbånd i år

Inside Telecom har gjort en analyse av utviklingen i mobilt bredbånd i Norge, og kommet til at det ganske sikkert vil være over 300.000 mobile bredbåndsbrukere ved årets utgang. Dette er en tredobling fra årsskiftet.

Ved siste årsskifte var det i underkant av 100.000 som hadde mobilt bredbånd fra Telenor, ice.net eller NetCom. Ved utgangen av mai er tallet om lag 160.000. Med mobilt bredbånd mener vi HSPA i UMTS-nett eller Rev. A i ice.nets CDMA-nett – med andre ord teoretiske hastigheter opptil 3,2 Mbit/s minst og reelle hastigheter på 500 kbit/s til 1,5 Mbit/s. Høy veksttakt Telenor hadde en vekst på 33.000 nye mobile bredbåndsabonnenter i 1. kvartal. De intensiverer nå utbyggingen, og vil dekke

Forsiden akkurat nå

Til toppen