3 samarbeider med Com hem

Snart får svenske Com hems 500.000 kunder tilbud om å kjøpe mobilt bredbånd fra mobiloperatøren 3. 50.000 av dem forventes å slå til på flekken.

Nyheten er dryppende fersk, og slippes nærmest rett fra møterommet og ut til massemediene. Det betyr at for eksempel prisene ikke er bestemt ennå. Vil være i vekstmarkedet Samarbeidet er foranlediget av økende etterspørsel etter mobilt bredbånd. Com hem tilbyr fra før bredbånd og telefoni, men har så langt ikke hatt noe tilbud til kunder som har etterspurt mobilt bredbånd. – Det er like naturlig for oss å være til stede i et vekstmarked som dette, som det er for kundene våre

Forsiden akkurat nå

Til toppen