3s pressetalsmann Erik Hörnfeldt varsler mulig byggestart i Norge til høsten.

3 fikk 3G-utsettelse

Samferdselsdepartementet har utsatt fristen for 3G-utbygging for den skandinaviske 3G-operatøren 3 med 30 måneder, men høynet dekningskravet fra 30 til 40 prosent av befolkningen.

Hi3G Access, utbyggingselskapet til 3, søkte før jul i fjor Samferdselsdepartementet om forlengelse med to og et halvt år fristen for utbygging av 3G-nett, som i henhold til lisensen skulle dekke 30 prosent av den norske befolkning innen 19. september 2009. Informert - Det norske Samferdselsdepartementet har informert oss om at vi får utsettelse til 19. mars 2012, men at dekningskravet økes fra 30 til 40 prosent, sier informasjonsjef Erik Hörnfeldt i 3 Scandinavia til Inside Telecom. F

Forsiden akkurat nå

Til toppen