255 millioner til bredbånd

Regjeringen bevilger 255 nye millioner til bredbåndsutbygging, spesielt i distriktene. Dermed mener fornyingsminister Heidi Grande Røys at løftet fra Soria Moria om tilbud bredbånd til alle innen utgangen av 2007 blir oppfylt.

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 255 millioner kroner til utbygging av bredbånd. Dette fremgår av revidert nasjonalbudsjett som regjeringen la frem i dag.

- Regjeringen har i Soria Moria erklæringen sagt at hele landet skal ha tilbud om tilknytning til bredbåndsnett innen utgangen av 2007. Dette løftet blir innfridd gjennom regjeringens forslag. Derfor er dette en merkedag for Norge, sier bredbåndsminister Heidi Grande Røys.

377 millioner i år
Med den nye bevilgningen, vil det i løpet av inneværende år bli brukt 377 statlige millioner for å sikre bredbåndsdekning i hele landet. Regjeringen har siden regjeringsskiftet økt ambisjonsnivået for bredbåndsutbyggingen. I 2006 ble det bevilget 119 millioner til bredbånd, mens beløpet i år vil komme opp i 377 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå

Til toppen