23 prosent har tilgang på fiber

Men nesten like mange har ikke fast bredbånd i det hele tatt.

Klassiske tjenester Det er velkjente tjenester som tiltrekker seg de store brukermassene på nettet. Ifølge SSB har 94 prosent av befolkningen brukt Internett de siste tre månedene. 87 prosent har brukt nettet til epost, mens 86 prosent har benyttet seg av nettbank. Du finner mer informasjon på Statistisk sentralbyrås nettsider. I oversikten over nasjonens IKT-bruk, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB), slår i år fiberkrigen rett inn i tallmaterialet. Ifølge SSB, har andelen no

Forsiden akkurat nå

Til toppen