228 millioner inn i 2,6 GHz-auksjonen

Bortsett fra den høye prisen i den sju dager lange 2,6 GHz-auksjonen, var det en overraskelse at canadiske Craig Wireless fikk tilslag på store spektrumsressurser.

Det begynner å se ut som Norge kan få enda flere konkurrenter i bredbåndsmarkedet i tida framover. Craig Wireless Systems er en av pionerene når det gjelder å tilby trådløst bredbånd, helst i strøk der det er vanskelig å få bredbånd på annen måte. De har benyttet Wimax-teknologi for å levere trådløst bredbånd i konkurranse med DSL-operatører både i Canada, flere områ-der i USA og i Hellas. Selskapet leverer både mobilt og nomadisk bredbånd til kundene. For ett år siden

Forsiden akkurat nå

Til toppen