22,6 TV-milliarder

Nordmenn brukte 22,6 milliarder på TV i fjor, når man legger sammen TV-distribusjon, TV-reklame og kjøp av TV-apparater.

Den totale omsetningen for distribusjon av kringkasting til sluttbrukere var i underkant av 4,9 milliarder kroner i 2008. Det er en økning på om lag 900 millioner sammenlignet med 2007, skriver Post- og teletilsynet i sin årsstatistikk for det norske ekommmarkedet i 2008. Omsetning for TV-distribusjon via satellitt utgjør om lag 51 prosent av totalbeløpet. Tilsvarende andel for kabel-TV er 35 om lag prosent. RiksTV stjeler andeler RiksTVs inntreden på markedet har endret fordelingen av

Forsiden akkurat nå

Til toppen