200 tettsteder i Norge mangler mobildekning

Telenors tall viser at 200 tettsteder og lange veistrekninger mangler mobildekning (GSM). Prisen for å gi full arealdekning er 2 milliarder kroner.

Telenor har regnet på hva det vil koste å gi Norge full mobildekning med GSM-teknologien. Summen er 2 milliarder kroner, en prislapp de presenterte i et møte med samferdselsdepartementet, og som ligger bak utspillet til Åslaug Haga om mobilmilli-arden som skal utløse ytterligere en milliard. 50 personer - For å rydde unna misforståelser: Når vi sier at det er 200 tettsteder i Norge som ikke er dekt av vårt mobilnett, er det en de-finisjon som er strengere enn Statistisk Sentralbyrås d

Forsiden akkurat nå

Til toppen