2,8 millioner nordmenn på nett

Nettbruken øker stadig. 2,77 millioner nordmenn kunne bruke Internett i februar. Over halvparten var på nett daglig.

Norsk Gallups undersøkelse Intertrack viser ingen store bevegelser den siste måneden. Men trenden er klar: Stadig flere norske husholdninger er knyttet til Internett. Og stadig flere bruker det.I følge Gallup er det nå 1.2777 millioner husstander med tilgang til Internett. Men selv om husstandene er koblet til, så sier det lite om bruken. I følge Gallup er det nå om lag 1.5 millioner — eller vel 56 prosent - som kobler seg til nettet hver dag.Vekstraten har flatet ut de siste månedene.

Forsiden akkurat nå

Til toppen