100 prosent dekning i Drangedal

For drøyt tre år siden, i november 2002, begynte arbeidet med utbygging av breiband i Drangedal. Nå har bygda full dekning.

- Vi ligger nå nesten to år foran regjeringens mål om full breibanddekning i alle landets kommuner. Per i dag er dekningen på landsbasis 91 prosent, mens vi nå er fullt dekket, sier rådmann Jostein Harm til Kragerø Blad tirsdag. ”Breiband i bushen”Han forteller de har fått offentlig økonomisk støtte, både i form av Høykom-midler og fra prosjektet “Breiband i bushen”, opprinnelig en felles satsing for å knytte lokale skogeiere tettere sammen. Derav navnet.- Ja, det er snakk o

Forsiden akkurat nå

Til toppen