10 mrd til tele i 2009 og 2010

Norsk Telecom AS har på oppdrag fra TeleNorge analysert teleinvesteringene i Norge i 2008, 2009 og 2010. Analysen viser at det blir investert nesten 9 mrd kroner i det norske telekommarkedet i 2008, og trolig blir tallet nærmere 10 mrd per år i perioden 2009-2010. Dette innebærer cirka 750 milliarder kroner i måneden.

- Det er et tankekors at investeringene når nye høyder, samtidig som den generelle verdiveksten i markedet flater ut. Norsk Telecom AS har i flere år vist beregninger og prognoser som innebærer en utflating av veksten i vårt telekommarked. Dette skyldes både en metning av stadig flere produktsegmenter, men forårsakes også av prispress og til dels prisfall som følge av økt konkurranse og billigere teknologi. Også regulatorisk press fører til lavere priser – ikke minst i grossistma

Forsiden akkurat nå

Til toppen