1,3 millioner hjem har bredbånd

Det er nå om lag 1 428 000 bredbåndskunder i Norge. Av disse er ca. 128 000 bedriftskunder. Det betyr at ganske nøyaktig 1,3 millioner private husstander av totalt 2 063 000 (63 prosent) har tatt i bruk bredbånd per 1. september.

Tallmaterialet her er basert på en prognose der 2/3 av alle tall er rapporterte tall. Telenors Jara har tall for alle DS-kunder som ved halvårsskiftet var 1 059 747. Også Canal Digital har rapportert tall. Status i dag er dette: Totalt antall bredbåndskunder etter 1. halvår1 388 047Anslått kundevekst juli og august40 000  Totalt antall bredbåndskunder pr 1. sept. 20071 428 000- Antall bredbåndsabonnenter128 000  Antall private abonnenter1 300 000 Antall bedriftsabonnement er base

Forsiden akkurat nå

Til toppen