1,3 millioner hjem har bredbånd

Det er nå om lag 1 428 000 bredbåndskunder i Norge. Av disse er om lag 128 000 be-driftskunder. Det betyr at ganske nøyaktig 1,3 millioner private husstander av totalt 2 063 000 (63 prosent) har tatt i bruk bredbånd per 1. september.

Status i dag Vårt tilnærmet riktige anslag blir da følgende:                       Totalt antall bredbåndskunder 1. halvår1.388.047Anslag for vekst i juli og august 40.000Totalt BB-abo. per 1. sept. 071.428.047Antall bedriftsabonnement128.047 *)Antall private abonnement 1.300.000 Antall bedriftsabonnement er basert på PTs tall fra siste årsskifte da det var 120 000 med en vekst på 20 000 i 2006. Vi har lagt til en stipulert vekst hittil i år på 8000. I v

Forsiden akkurat nå

Til toppen